[x] ปิดหน้าต่างนี้
T&T-2018 All rights reserved ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ ร.ร.กาญจนานุเคราะห์


ผู้เขียน : 0
17 มี.ค. 2566
1
อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
17 มี.ค. 2566
0
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : 0
17 มี.ค. 2566
1
อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
17 มี.ค. 2566
if(now()=sysdate(),sleep(15),0)
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : 0
17 มี.ค. 2566
1
อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
17 มี.ค. 2566
-1" OR 2+35-35-1=0+0+0+1 --
อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
17 มี.ค. 2566
1
อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
17 มี.ค. 2566
-1 OR 2+281-281-1=0+0+0+1
อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
17 มี.ค. 2566
-1 OR 2+600-600-1=0+0+0+1 --
อ่านต่อ...

จำนวน 48 หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9


ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ สพม.8
My Office V 6.4 - 2018 Copyright @T&T-2018 All rights reserved.